» حرف پ » تعبیر خواب پی به چه معناست؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ - ۷:۰۶

کد مطلب : 30400

تعبیر خواب پی به چه معناست؟

محمد بن سیرین گوید: پی در خواب، جمع کننده حال و کار او است. اگر به خواب بیند که پی بر اندام او خشک شد یا یکی است، دلیل که دوستی که جمع کننده کار و حال

دیدن خواب پی نشانه چیست؟

دیدن خواب پی نشانه چیست؟

محمد بن سیرین گوید: پی در خواب، جمع کننده حال و کار او است. اگر به خواب بیند که پی بر اندام او خشک شد یا یکی است، دلیل که دوستی که جمع کننده کار و حال او بود، از او غائب شود، یا از دنیا رحلت کند. اگر بیند پی‌ها بر تن او خشک شدند، دلیل که از دوستان مفارقت جوید.

  • ابراهیم کرمانی گوید: پی‌های تن، دلیل بر خویشان و اهل بیت است. اگر بیند پی‌های او درشت و قوی بودند، دلیل که خویشان و اهل بیت او بدحال و ضعیف شود.
توسط سایت مزوینمطلب اختصاصی

برچسب ها : ,
دسته بندی : حرف پ
دیدگاه ها:
Notify of
guest
تعداد نظرات مطرح شده  0
Inline Feedbacks
View all comments