» حرف پ » تعبیر خواب پیشه به چه معناست؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ - ۷:۰۲

کد مطلب : 30394

تعبیر خواب پیشه به چه معناست؟

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند پیشه خود را رها کرد و به پیشه از آن بهتر مشغول شد، دلیل که کارش و حالش بهتر شود و در کسب و کار وی نیکی پدید آید. اگر دید

دیدن خواب پیشه نشانه چیست؟

دیدن خواب پیشه نشانه چیست؟

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند پیشه خود را رها کرد و به پیشه از آن بهتر مشغول شد، دلیل که کارش و حالش بهتر شود و در کسب و کار وی نیکی پدید آید. اگر دید که پیشه‌های گوناگون همی کرد، اگر آن پیشه‌ها نیکو است، دلیل بر خیر و نیکوئی کار کند. اگر بد است، دلیل بر شر و بدی است. اگر دید بعضی از پیشه‌ها بد است و بعضی نیک، هر کدام قوی‌تر است حکم بدان کنند.

توسط سایت مزوینمطلب اختصاصی

برچسب ها : ,
دسته بندی : حرف پ
دیدگاه ها:
Notify of
guest
تعداد نظرات مطرح شده  0
Inline Feedbacks
View all comments