آخرین مطالب

» حرف الف » تعبیر خواب ارواح به چه معناست؟

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ - ۱۰:۵۷

 کد خبر: 25621

تعبیر خواب ارواح به چه معناست؟

آنلی بیتون می‌گوید: ۱ ـ دیدن روح در خواب، نشانه آن است که با مشکلی غیره منتظره مواجه خواهید …

آنلی بیتون می‌گوید: ۱ ـ دیدن روح در خواب، نشانه آن است که با مشکلی غیره منتظره مواجه خواهید شد.

  • اگر خواب ببینید روحی با لباس سفید در مقابل شما هویدا می‌شود، نشانه ی آن است که سلامت یکی از بهترین دوستانتان در معرض خطر است.
  • اگر خواب ببینید روحی با لباس سیاه در برابرتان ظاهر می‌شود، نشانه‌ی آن است که با نیرنگ و بی وفایی دیگران روبرو خواهید شد.

دیدن خواب ارواح نشانه چیست؟

دیدن خواب ارواح نشانه چیست؟

۴ ـ اگر با روحی در خواب صحبت کنید،‌ نشانه‌ی آن است که اگر از منطق و عقل سلیم خود پیروی کنید و از مصیبت و شری که در زندگی شماست، جان سالم به در خواهید برد.

  • اگر خواب ببینید ارواحی به در و خانه شما ضربه می‌زنند،‌ نشانه آن است که دردسری ناگهانی گریبانتان را خواهد گرفت.
  • اگر خواب ببینید روحی در پشت پارچه‌ای حرکت می‌کند،‌ نشانه آن است که اگر می‌خواهید مرتکب اشتباه نشوید باید احساسات خود را کنترل کنید.
  • اگر در خواب احساس کنید روح یکی از دوستانتان در اتاق شما سرگردان است، نشانه آن است که احساس ناامنی و نومیدی خواهید کرد.
  • اگر خواب ببینید ارواح موزیک می‌نوازند،‌ نشانه آن است که تغییرات نامساعدی در زندگانی شما پدیدار می‌شود، و اندوه به محیط خانه شما راه می‌یابد.
توسط سایت مزوینمطلب اختصاصی

برچسب ها : ,
دسته بندی : حرف الف
ارسال دیدگاه